Tuesday, August 6, 2019

MI odnosi się do pomysłu budowy przystanku Radom Wschodni

Redakcja serwisu otrzymała:

Od: media <media na serw. mi.gov.pl>
Data: wtorek, 6 sierpnia 2019
Temat: Wniosek do MI o budowę przystanku Radom Wschodni
Do: Adam Fularz <Adam.Fularz na wieczorna.pl>


Szanowny Panie Redaktorze,

 

spółka PKP Polskie Linie Kolejowe jest w trakcie przygotowań do budowy peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu przy linii kolejowej nr 8 . Obecnie trwają uzgodnienia z władzami Radomia oraz Przedsiębiorstwem Porty Lotnicze, dotyczące szczegółów wyposażenia i posadowienia infrastruktury technicznej , a także trybu realizacji tej inwestycji oraz jej finansowania.  W celu usprawnienia komunikacji w obrębie Radomia planowane jest wykonanie połączeń torowych pomiędzy linią kolejową nr 8 a linią kolejową nr 26, które umożliwią obsługę nowo projektowanego przystanku Radom Śródmieście dla pociągów jadących od strony Dęblina.

 

Wydział prasowy

Ministerstwo Infrastruktury

Tel. 22 630 11 22

(..)

 

 

From: Adam Fularz 
Sent: Friday, July 19, 2019 7:36 AM
To: media
Subject: Wniosek do MI o budowę przystanku Radom Wschodni

 

 

Do MI

 

Szanowni Państwo

 

W prasie donosi się że PKP PLK planuje budowę przystanku w Radomiu który jednak nie będzie mógł obsłużyć największego potoku pasażerskiego w regionie Radomia

"W 2017 r. o zbudowanie przystanku w sposób umożliwiający postoje pociągów kursujących linią Dęblin – Radom apelował w interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury poseł PiS Andrzej Kosztowniak, w latach 2006-2014 prezydent Radomia: „Z tego kierunku występują największe dojazdy do Radomia". Na tej linii leżą bowiem 18-tysięczne Pionki, będące największym miastem w powiecie radomskim, oraz gmina Jedlnia-Letnisko z dużą liczbą mieszkańców dojeżdżających do pracy i szkół w Radomiu"- donosi magazyn ZBS.

 

Czy MI zamierza wystąpić do PKP PLK z wnioskiem o zmianę w planie budowy przystanku? W pobliżu lotniska Radom powinna być możliwość podróży koleją do największych miast w okolicy.

Pozdrawiam

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

 

(.... )

--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

No comments:

Post a Comment